Lösningen på dagens utmaningar för idrottsledare är utbildning och framför allt praktiskt träning! Därför har vi skapat den unika utbildningen "The Inner Compass Leadership Boot Camp".

Utbildningens mål

Att hjälpa idrottsledare att hitta sin inre kompass, sprida rätt värderingar, skapa förtroende, sätta gränser, utveckla bra människor och därmed hitta bättre egen tillfredsställelse i ledararbetet och bidra till en sund, frisk och framgångsrik idrott där man till och med vinner fler matcher.

Boot Camps metodik

Vår utbildning är en kombination av inspirerande kunskapsföreläsningar, engagerande berättelser och väl beprövade träningsmetoder.

Kursen går att få i olika varianter

Utbildning på plats

Utbildning på plats. Vi följer då självfallet Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Max deltagare, 8 personer. Kursen tar 2-5 timmar beroende på upplägg och ditt önskemål

 

Webinar. Obegränsat antal deltagare och ca 2 timmar i tid.

 

 

 

Webinar

Film. Se den på vår egen youtube-kanal. När och där det passar.

 

Film

Boot Camps anatomi

Skärmklipp 2020-07-13 18.31.08

Kursen är indelad i 3 tydliga block som skapar en kombination av personliga insikter, inspirerande kunskap och förebilder samt praktisk träning med användbara verktyg. Här nedan får du en fördjupande beskrivning av varje block.

Block 1. Hitta din inre kompass

Delmål: Att varje deltagare med hjälp av ledarkunskap, inspiration och självskattningsverktyg får en klar bild av var hen står just nu när det gäller ledarkompetens, värderingar och relationer.

Passet inleds med föredrag, därefter arbetar vi praktiskt och enskilt med våra metoder. Efter vars och ens egen arbete gör vi genomgång, utvärdering och återkoppling i gruppen. Här är  kortfattade beskrivningar av metoderna. De brukar vara mycket uppskattade!

Mittcirkeln, ett självskattningsverktyg där deltagarna får en tydlig bild av var de står i ett antal för idrottsledarskapet viktiga parametrar.

Barretts värderingsmodell, värderingar kan vara både positiva och begränsande i ledarskapet. Vi gör ett test och får ett personligt resultat för var och en. ”Vad behöver jag arbeta med?”

Mållinjen, ”När gjorde jag något riktigt bra och tyckte om mig själv riktigt mycket?” Vi hjälper deltagarna att få syn på sina ”Magic Moments” och vad som kännetecknade dem.

Junior football team training with coach

Block 2. Inspirerande berättelser

Delmål: Att varje deltagare ska förstå vilka starka krafter värderingar är när det gäller att forma och inspirera sin omgivning. Ämnet levandegörs med stories från verkliga livet, från såväl idrottsrörelsen som andra områden.

Huvuddelen i detta block är ett föredrag. Därefter får deltagarna flytta frågan till sig själva och göra:

Boot Camps relationskarta. Det som fungerar bra ska vi upprepa. Det som fungerar sämre ska vi fasa ut. Den här övningen syftar till att skilja det bra från det sämre när det gäller relationer.

Micke, armar

Block 3. Praktisk träning

Delmål: Idag är det träning. I morgon börjar en ny match. Syften med detta pass att förbereda ledarna för en ny tid där det vi lärt oss ska tillämpas. Vi tränar på olika moment och ledarna får med sig en verktygslåda de kan använda i sitt  vardagsarbete.

Kontring. Kommunikation och bemötande med icke våldsamt språk.

Line Up. Kartlägg ditt lag med fokus på personliga egenskaper, värderingar och relationer.

Level Up. Vi går igenom vad  tillit, mod  och sårbarhet är i en prestationsbaserad grupp. Allt för att förbättra gruppens resultat.

Half time. Träna på  att jobba med värderingar, förtroende och mod som gör dina spelare till bättre människor. Men också till bättre idrottare.

 

Verktygslådan